Revolution Galaxy d yan n uzemmuj amaḍal n
ifarisen iliktruniten d tankunit tiliktrunit n
uxxam. Revolution Galaxy issuɣun ad irnay
yan n telgamt n ifarisen ɣersen taɣara d
tameqṛant s utig d amnelli.